Kørekort som 17-årig

Fra den 1. januar 2017 blev det muligt at erhverve kørekort som 17-årig i Danmark.

Uddannelsen forløber nøjagtig, som den altid har gjort, dog med nogle betingelser. Selve uddannelsens indhold kan du se nedenfor. Du må starte på uddannelsen 3 måneder før du fylder 17 år. Når du har bestået køreprøven skal du have en voksen ledsager med når du kører, indtil du fylder 18 år. Derfra må du køre selv.

Som fører har du ansvar for, at informere din ledsager om de pligter han/hun har. Du skal endda kunne dokumentere det overfor politiet om nødvendigt.

De krav der bliver stillet til din ledsager er:

  • skal være fyldt mindst 30 år
  • skal have haft kørekort til bil i mindst 10 sammenhængende år.
  • kørekortet skal være dansk, færøsk eller fra EU/EØS.
  • skal have sit kørekort med under kørslen
  • skal til enhver tid lovligt kunne overtage kørslen
  • skal sidde på det forreste passagersæde, være opmærksom på trafikken omkring jer, og hjælpe dig med at bevare overblikket på turen

Det er dog dig, der er den juridiske fører af bilen, altså dig der har ansvaret. Derfor er det vigtigt at du kører sammen med én du kender og har tillid til. Sørg for at øve under forskellige trafikforhold, på forskellige tidspunkter af døgnet, i godt og i dårligt vejr og få kørt mange kilometer. Det øger rutinen.

Uddannelsen er nøje fastlagt ved lov, og følger et pædagogisk forløb, som ikke kan fraviges. Det består af :

  • 29 lektioner i teori
  • 4 lektioner på manøvregård
  • 16 kørelektioner i trafikken
  • 4 lektioner på køreteknisk anlæg

Hele forløbet – fra start til slut – tager normalt 7 til 9 uger. Men det hele afhænger af den enkelte elev’s formåen, men du vil aldrig blive ladt i stikken, eller “kørt bagud”.

Det skal jeg nok sørge for!

At tage kørekort er ikke en hverdagsting

Der er mange ting, som skal læres – men det skal også være et hyggeligt og sjovt forløb. Jeg står for både teoriundervisning og praktisk kørsel – så dermed kun én underviser.

Tilmeld dig i dag