Kørekort som 17-årig

Fra den 1. januar 2017 blev det muligt at erhverve kørekort som 17-årig i Danmark.

Uddannelsen forløber nøjagtig, som den altid har gjort, dog med nogle betingelser. Selve uddannelsens indhold kan du se nedenfor. Du må starte på uddannelsen 3 måneder før du fylder 17 år. Når du har bestået køreprøven skal du have en voksen ledsager med når du kører, indtil du fylder 18 år. Derfra må du køre selv.

Som fører har du ansvar for, at informere din ledsager om de pligter han/hun har. Du skal endda kunne dokumentere det overfor politiet om nødvendigt.

De krav der bliver stillet til din ledsager er:

  • skal være fyldt mindst 30 år
  • skal have haft kørekort til bil i mindst 10 sammenhængende år.
  • kørekortet skal være dansk, færøsk eller fra EU/EØS.
  • skal have sit kørekort med under kørslen
  • skal til enhver tid lovligt kunne overtage kørslen
  • skal sidde på det forreste passagersæde, være opmærksom på trafikken omkring jer, og hjælpe dig med at bevare overblikket på turen

Det er dog dig, der er den juridiske fører af bilen, altså dig der har ansvaret. Derfor er det vigtigt at du kører sammen med én du kender og har tillid til. Sørg for at øve under forskellige trafikforhold, på forskellige tidspunkter af døgnet, i godt og i dårligt vejr og få kørt mange kilometer. Det øger rutinen.

Uddannelsen er nøje fastlagt ved lov, og følger et pædagogisk forløb, som ikke kan fraviges. Det består af :

  • 29 lektioner i teori
  • 4 lektioner på manøvregård
  • 16 kørelektioner i trafikken
  • 4 lektioner på køreteknisk anlæg

Hele forløbet – fra start til slut – tager normalt 7 til 9 uger. Men det hele afhænger af den enkelte elev’s formåen, men du vil aldrig blive ladt i stikken, eller “kørt bagud”.

Det skal jeg nok sørge for!

At tage kørekort er ikke en hverdagsting

Der er mange ting, som skal læres – men det skal også være et hyggeligt og sjovt forløb. Jeg står for både teoriundervisning og praktisk kørsel – så dermed kun én underviser.

Tilmeld dig i dag

If you want to experience the best sex scene then you must consider the services of the escort New York services. They have great personalities and solid classes, making them the ideal choice for night on the town. You can pick from an assortment of girls to escort New York girls from different cities. Each girl has their own charm and high-quality standards. You will have an incredible touch and lots of sensuality. Asian Escorts can be a wonderful choice for romantic dinners. They can make a date unforgettable by their wild and charming natures. A great escort can be sought out for any event, such as the wedding ceremony or engagement. The escort you choose can assist you to set up a time with your potential spouse. A reliable escort will provide an exceptional service to medical students who are taking clinical terminology tests. When you’re taking tests or undergoing a clinical procedure Your escort won’t cause any harm to you or the person you are with. An escort that is top-quality in New York will take care of everything else!escorts new york city And with a wide variety of escort services that are available in New York, you’ll find an escort with a sexually attractive look is a great option for every occasion. Asian Escorts are able to fulfill your sexual desires. They’re petite, gorgeous, and capable of satisfying your every whim. There’s an Asian Escort near you that can provide you with a sensual massage or fetish-sex. It’s guaranteed that the sex session you have by a Asian Escort will go smoothly because these escorts are Asian.

If you’re searching for a way to get the most out of your Dubai vacation, escorts can be just the thing. With their beautiful looks and their sexy role-play, Dubai escorts are sure to be a hit with. They will not only entertain you however, they can also help you satisfy your fantasies about sexual pleasure. These are some suggestions that can help you find the ideal escort. Independent Dubai escorts are highly desirable for their array of sexual services. The escorts they offer are the most of satisfaction and enjoyment including lap dances to blowjobs with condoms. Some of these escorts also provide erotic services such as condom sexual relations. You don’t have to fret about whether or not your Dubai date will be discrete and attractive as the cost for Dubai Escorts can be negotiated. A majority of the escorts that are in Dubai have highly trained masseuses. Many of them are educated in various methods of massage, including the tantric massage or prostate massage. You can ask an escort for an intimate massage in your hotel or guesthouse If you’re in the mood. The majority of escorts that are available are located in Dubai also offer massages in the comfort of your own hotel.dubai escort Although the law for prostitution in the UAE is extremely severe, prostitution is allowed within Dubai. A person who is caught in the act could face a heavy fine or even imprisonment if they are arrested. If caught, in Dubai, there are hundreds of escorts, and the range of female sexual employees in Dubai is vast. Also, there are escorts that work in five-star hotels. They also work on streets.